image

Dimanche de Pâques

Auteur : Jean-Bertrand MadraguleO.P.
Temps Pascal
Année liturgique : B
Année : 2023-2024

Lire
image

Als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. Onze harten kunnen vermoeid raken, verlangend naar de vreugde en verwachting van Pasen. Toch worden we hier vandaag, te midden van onze boetedoening, herinnerd aan de naderende komst van de Goede Week, een tijd waarin we diep nadenken over de passie, dood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. De lezingen die we hebben gehoord spreken tot ons over tijd – Gods vastgestelde tijd, het uur van Jezus’ verheerlijking en de betekenis van het volgen van Christus tot in de dood. In deze passages vinden we diepgaande lessen over leerlingschap, opoffering en de transformerende kracht van Gods liefde.

Lire
image

Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad...

Telkens als ik op mijn kamer kom hier op de Veemarkt in Antwerpen, voel ik dat ik mijn kamer beter moet inrichten. Om de 6 maanden moet ik wat meubels herschikken of verschuiven om de juiste ruimte te vinden om te werken. Het is soms moeilijk om de zware meubels te verplaatsen, maar ik moet het doen als ik de ideale ruimte voor mijn werk, gebed en rust wil vinden. Na 3 jaar in Antwerpen heb ik wel al een zekere consensus bereikt over mijn werkruimte en gebed, maar er zijn nog steeds herschikkingen nodig. Op dezelfde manier worden we in de veertigdagentijd opgeroepen om na te denken over de staat van ons hart en de toestand van onze spirituele kamers. Net zoals we onze fysieke ruimtes herinrichten om meer comfort en productiviteit te vinden, zo moeten we ons leven herinrichten om meer ruimte te maken voor Christus.

Lire
image

4e Dimanche du Carême

Auteur : Jean-Bertrand Madragule O.P.
Temps liturgique : Temps du Carême
Année liturgique : B
Année : 2023-2024

Lire