Article header background
Terug naar overzicht
20 april 2024

Studiedag
'Pausen en paupers: Eén orde, vele gezichten'

Zaterdag 20 april 2024, van 10:00 - 16:00 uur
Sint-Pauluskerk, Antwerpen

De kerk is een gemengde realiteit. Goddelijk en menselijk, met heiligen en zondaars, en rijken en armen. Hetzelfde zien we in de orde der predikbroeders: een gemeenschap van mensen met verschillende achtergronden, verschillende ambten en rollen.

Op deze studiedag passeren uiteenlopende figuren de revue, pausen en paupers. In de eerste lezing zal Anton Milh de vier dominicaanse pausen uit de geschiedenis voorstellen. Die leefden niet alleen in een andere tijd, maar kwamen ook uit een ander sociaal milieu. Zo was Pius V een boerenzoon en Benedictus XIII een edelman. Dit verschil in afkomst zien we ook bij enkele bekende dominicaanse heiligen uit Latijns-Amerika en Afrika. In de tweede lezing beschrijft Dorry de Beijer het leven van lekenbroeder Martín de Porres en mystica Rosa van Lima. Zij leefden in dezelfde tijd in dezelfde stad, maar waar de eerste om zijn huidskleur nooit sociale promotie maakte, behoorde de tweede tot de adelstand. Martín en Rosa stonden om contextuele redenen in de marge, maar spiritueel gezien in het centrum.

Wie de pracht en praal ziet van sommige kerken en kloosters—zoals de Sint-Pauluskerk—vraagt zich af hoe dit verzoenbaar is met het ideaal van evangelische armoede. In de eerste lezing van de middag behandelt Wouter Druwé dit contrast bij de bedelorden in rechtshistorisch perspectief.

Programma

10u00 Onthaal met koffie en thee

10u30 Inleiding door de dagvoorzitter Stephan van Erp

10u40 Bedelbroeders op de H. Stoel: Innocentius V, Benedictus XI, Pius V,Benedictus XIII
Anton Milh OP

11u20 Heiligheid in de marge: Martín de Porres, Juan Macías, Rosa van Lima, Teresa Chicaba
Dorry de Beijer

12u00 Voorstelling van het boek Mystieke Verlichting: Dominicaanse spiritualiteit in de 17de en 18de eeuw

12u15 Lunch

13u15 Arme bedelordes: Een uitdaging voor het eigendomsbegrip
Wouter Druwé

14u00 De lasten en lusten van een gemeenschap van verschillen
Rik Torfs

14u45 Receptie

Inschrijving

Gelieve in te schrijven vóór vrijdag 12 april: DominicaanseLekenVlaanderen@gmail.com

Deelname aan de studiedag (incl. broodjesmaaltijd) kost € 25.

U kunt dit bedrag overmaken op BE51 7380 1673 6562 (t.b.v. Dominicaanse Familie Vlaanderen), onder vermelding van ‘Studiedag 20 april 2024’.

Voor lekendominicanen is deelname gratis.

image
image
image