hero element background

Wij zijn predikers

Naar het beeld van zijn eigen leven voorzag Dominicus voor zijn broeders de volheid van de tijd voor evangelisatie, of die nu in stilte en studie werd voorbereid, in gebed werd voortgezet of daadwerkelijk in praktijk werd gebracht.

Lees verder
dominicanen logo