Postulaat

Nadat je bent toegelaten tot het noviciaat begint een periode van postulaat. Het is een tijd waarin je je voorbereidt op de start van het noviciaat. De lengte van de duur van het postulaat is verschillend. Deze periode eindigt met een retraite vlak voordat je aan het noviciaat begint.

Noviciaat

Het noviciaat is een periode van een jaar waarin je intensief kennis leert maken met het leven als dominicaan. Bij het begin ervan ontvang je tijdens een korte plechtigheid het dominicaanse habijt. Het noviciaat is een introductiejaar waarin je stap voor stap de orde van binnenuit leert kennen. De typische dominicaanse gebruiken, het samen bidden en eucharistie vieren en een introductie in de spiritualiteit en geschiedenis van de orde. Als alles goed gaat volgt aan het eind van het noviciaat je eenvoudige of tijdelijke professie waarmee je je voor drie jaar aan de dominicanenorde verbindt.

image

Studentaat

De tijd na het noviciaat noemen we in de orde studentaat. Je bent dan student-broeder en woont in een vormingsgemeenschap waarin vooral bezig bent met de studie van de filosofie en theologie. Daarnaast wordt aandacht besteed verdere verdieping in wat eigen is aan de theologie bij dominicanen. Het vormingsklooster in onze provincie is dat van Leuven. De broeders volgen het grootste deel van hun studie aan de KU Leuven en er is ook een dominicaans programma in huis. De studentaatsperiode duurt tot aan de wijdingen. Een pastoraal jaar, om ervaring op te doen in de praktijk vormt een onderdeel van de studie.

Het is overigens niet noodzakelijk om priester te worden. Je kunt ook dominicaan worden en broeder blijven, we noemen dat een broeder coöperator.

Wijding

Aan het einde van de vormingsperiode volgt er voor de meeste broeders de wijding tot diaken en vervolgens tot priester. Dit sluit de periode die we initieel vorming noemen af.

image