Een familie

We behoren tot de Dominicaanse familie: broeders, contemplatieve zusters, congregaties van zusters van apostolisch leven, gemeenschappen van lekendominicanen, jeugdgroepen, seculiere instituten en fraterniteiten van seculiere priesters.

Lees verder voor meer informatie over de dominicaanse leken in de Lage Landen en klik hier als je meer wilt weten over de congregaties van dominicaanse zusters.

Dominicaanse Leken


Wie zijn wij

Al vanaf het begin van de Orde van de Predikbroeders in 1216 zijn er lekendie zich aangesproken voelden tot de spiritualiteit van de H.Dominicus en in zijn spoor willen getuigen van de Blijde Boodschap.Deze religieuze beweging is doorheen de tijd geëvolueerd naar een echte lekenbeweging die momenteel een autonome tak vormt van de Orde van de Predikbroeders.

In België en Nederland vormen de lekendominicanen één provincie verdeeld in drie regio’s:in Nederland vinden we de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland, Franstalig Belgie telt 7 lokale lekengemeenschappen en in Vlaanderen is er de Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen. Elke regio heeft zijn eigen structuur en werking.

Maar voor elke regio geldt dat je om lekendominicaan te worden, eerst een vormingsprogramma moet volgen. Aansluitend hierbij kan je een aanvraag doen om de tijdelijke geloften te mogen afleggen en na drie jaar kan je vragen om deze tijdelijke geloften te mogen bekrachtigen en je voor altijd te verbinden met de Orde van de Dominicanen.

Lekendominicanen vormen een bont gezelschap: vrouwen en mannen, verschillend qua levensfase, leefvorm en maatschappelijke achtergrond.Maar deze verscheidenheid ervaren wij als een verrijking en een uitdaging om de pijler ”gemeenschap” te realiseren.

“Lekendominicanen vormen een bont gezelschap: vrouwen en mannen, verschillend qua levensfase, leefvorm en maatschappelijke achtergrond.”

image

Onze missie: verkondigend leven

Als lekendominicanen delen wij in de missie van de Orde om in woord en daad het Evangelie te verkondigen. Binnen de Belgisch-Nederlandse context vertalen wij deze opdracht zó: wij zijn als lekendominicanen geroepen om een ‘verkondigend leven’ te leiden.

Aan deze missie geven wij op de eerste plaats vorm binnen ons eigen persoonlijke leven en onze eigen werkkring, in kerkelijke verbanden, maar ook als burgers van de samenleving.

Vorming: een permanente opdracht

Lekendominicanen hechten grote waarde aan studie. Studie staat ten dienste van onze missie. Zij neemt in onze gemeenschappen de gestalte aan van vorming: persoonlijke en gezamenlijke bezinning op de Bijbelse, kerkelijke en dominicaanse tradities en op zaken die in de samenleving aan de orde zijn.

In iedere regio is er een initieel vormingsprogramma voor aspiranten waarin zij zich verdiepen in de pijlers van de dominicaanse spiritualiteit : verkondiging, studie, gebed en gemeenschap en in de geschiedenis van de Orde.

Voor de geprofeste lekendominicanen is er een permanent vormingsprogramma.

Een biddende gemeenschap

Als lekendominicanen verenigen wij ons met alle zusters en broeders van de orde in het gebed. Zowel in ons persoonlijke leven als tijdens al onze bijeenkomsten is er ruimte en tijd ingeruimd voor gebed en viering, en voor de voorbede voor de wereld, de kerk en elkaar.

meer weten?

Lekendominicanen België-Nederland:
Annemie Deckers, provinciaal voorzitter – adeckers@skynet.be

Franstalig Belgie:
Pierre-Paul Boulanger, regionaal voorzitter -pp.boulanger@gmail.com

Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen:
Geert Laleman, regionaal voorzitter, geert.laleman1@outlook.be

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN):
Jan van Hooydonk, regionaal voorzitter –jan.van.hooydonk@chello.nl

Zusters Dominicanessen

Klik hier voor een overzicht van de verschillende congregaties van dominicanessen in onze provincie.