Hoe weet ik dat ik geroepen ben?

Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden.Je kent wellicht wel het verhaal van Sint Paulus op de weg naar Damascus (Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 9), waar hij God ontmoette en geroepen werd.

Het is het verhaal van een werkelijk inspirerende en dramatische roeping, een roeping die buiten het gewone om gaat. En misschien is het dat woord 'gewoon' waar we ons hier op moeten richten. Vergeet niet dat toen Jezus de eerste discipelen riep, het gewone mensen, vissers, waren die hun gewone gang gingen. Maar geroepen door de Heer waren ze zeker.

Door de hele geschiedenis heen heeft God gewone mensen geroepen om buitengewone dingen te doen. En dat ging niet altijd zonder slag of stoot. In andere verhalen uit de bijbel weten we dat een roeping een roeping ook weerstand kan oproepen. Mozes sputtert tegen als God hem roept en zegt: "ik kan niet praten." (Exodus 4,10) en ook de grote profeet Jeremia schrikt van Gods roepstem: "Ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. (Jeremia 1,6).

Als jij voelt dat je een sterk verlangen hebt om je geloof met anderen te delen, om het mysterie van God aan mensen bekend te maken, als je bereidheid bent om aan de kant te kiezen van hen die onderdrukt worden en een passie voor gerechtigheid door het evangelie te verkondigen, dan nodigt God je misschien uit om in de voetsporen van Sint Dominicus te treden.

Jezus roept zijn leerlingen

“En Hij sprak tot hen: “Komt, volgt Mij: Ik zal u vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten in de steek en volgden hem.”

Matteüs 4, 19-20

Wat zijn tekenen van een roeping?

Veel mensen overwegen tijdens hun leven de mogelijkheid van het priesterschap of het religieuze leven en doen er niets mee.Soms voelen mensen zich niet geschikt of slecht toegerust om de taak op zich te nemen om God op deze speciale manier te volgen. Dat is heel normaal! Mozes en Jeremiazijn daar voorbeelden van.Je hoeft inderdaad geen theoloog of filosoof te zijn of in grote geestelijke sferen te verkeren.

Een roeping komt van God. Hij neemt het initiatief. Wat daarom belangrijk is, is dat je openstaat voor de roepstem van God in je leven. Dit betekent dat je leeft van geloof en gebed en open staat voor het woord van God.Alleen als we ontvankelijk zijn voor Gods woord en actie in ons leven, kunnen we beginnen open te stellen voor zijn roepstem naar ons. Het is belangrijk God te (leren) kennen bijvoorbeeld door het lezen van de bijbel en gebed. Iets dat typisch hoort bij het leven van een dominicaan.

Van Sint Dominicus wordt gezegd dat hij tijdens zijn leven altijd tot of over God sprak. Dit opmerkelijke aspect van het leven van onze stichter kan de springplank zijn om Gods roeping in jouw leven te begrijpen.

Het is heel belangrijk dat we een poging doen om deze roeping te beantwoorden - en het niet alleen aan anderen overlaten, want jij wordt persoonlijk door God geroepen.

Onthoud dat je vele redenen zult hebben om je bij de Orde aan te sluiten, maar het is van vitaal belang dat je redenen gegrond zijn in gebed en geloof.

image

Broeders in gebed. Het gemeenschappelijk gebed is een van de pijlers van het dominicaanse leven. | Foto: Ramon Mangold

Wat is een dominicaan?

Een dominicaan is lid van de Orde van Predikbroeders, de officiële naam van de Orde die ook wel 'de dominicanen' wordt genoemd. De Ordewerd in 1216 opgericht door St. Dominicus de Guzman "voor de prediking en het heil van de zielen". Dominicanen leven volgens regel van Sint Augustinus en de Constituties van de Orde van Predikbroeders. Ze leven in gemeenschap in kloosters en wijden hun leven aan gebed, studie, contemplatie en prediking. Dominicanen leggen professie af (geloften) waarin ze gehoorzaamheid beloven en het naleven van de evangelische raden (gehoorzaamheid, soberheid en kuisheid) om zo mee te kunnen werken aan het heilsplan van Christus.

Het werk (de prediking) van dominicanen is nogal uiteenlopend. Dat kan zijn in geloofsgemeenschappen maar ook in het onderwijs aan universiteiten, in instellingen zoals een gevangenis of ziekenhuis, via de kunsten en de media. In België en Nederland werken we veel met (internationale) studenten en young professionals, zoals in Louvain-la-Neuve, Luik en Rotterdam.

De Belgische en Nederlandse dominicanen zijn een groep van ongeveer 100 broeders met verschillende achtergronden en die werken op diverse locaties. Vraag een van ons hoe we geroepen zijn en je zult veel verschillende antwoorden krijgen. Maar er is één rode draad die ons verbindt - het verlangen om het Woord van God te prediken!

image

Broeders in gesprek | Foto: Iris Tasseron

En dan?

Wat doe ik als ik denk dat ik een roeping heb?

Ik denk dat ik een roeping heb. Wat nu?

Een roeping is persoonlijk. Maar het is goed om erover in gesprek te gaan. Iemand die je kan helpen in het wat we noemen 'onderscheiden' van een roeping. Is het religieuze leven iets dat je zelf graag wilt, of komt het van God? Mensen die je kunnen helpen zijn bijvoorbeeld een (parochie-) priester of een religieus.

Hoe kom ik meer te weten over het leven als dominicaan?

Elke dominicaan is geroepen om mensen uit te nodigen om zich bij onze levenswijze aan te sluiten. Met dit in gedachten is iedere broeder beschikbaar om met je te praten over de mogelijkheid om dominicaan te worden. Zij zullen je op hun beurt in contact brengen met de promotor voor de roepingen. Hij zal je graag ontmoeten en je helpen bij het onderscheiden van je roeping.

Hoe kom ik in contact met een dominicaan?

Dominicanen wonen in kloosters verspreid in België en Nederland. Er is vast wel een klooster bij je in de buurt. Klik hier om een overzicht te zien van onze kloosters. Je kun ook een email sturen naar fr. Michael-Dominique Magielse via roeping@dominicanen.nl. Hij is in onze provincie de promotor voor de roepingen en hij kan je verder op weg helpen.

Roeping element achtergrond
image

‘Ik werd een soort van verliefd op God’

Broeder Stefan (29) vertelt in de EO-podcast Hoe dan over zijn roeping en leven als dominicaan.Klik hieronder om zijn verhaal te beluisteren.