Gemeenschap

Dominicanen leven in samen in een klooster of een huis. Het aantal broeders per klooster varieert en kan afhangen van de werkzaamheden die we ter plaatse verrichten. Het gemeenschappelijk leven komt tot uitdrukking in bijvoorbeeld de momenten van samenkomst op een dag om te eten en te bidden. Ook zijn er momenten in de week dat we samen studeren of ontspannen, recreatie noemen we dat in het klooster. In sommige kloosters koken de broeders zelf wat ook een belangrijke bijdrage is aan het gemeenschapsleven.

Gebed

Gebed is een belangrijke pijler in het leven van elke dominicaan. Natuurlijk het persoonlijk gebed dat elke broeder individueel heeft, ieder op zijn eigen manier. Een paar keer per dag komen we samen in de kapel van het klooster voor het getijden- of koorgebed. We zingen hymnen en bidden psalmen volgens de kloostertraditie. Ook vieren we de gemeenschappelijk de eucharistie..

Studie

Studie kenmerkt het leven van een dominicaan. Sint Domincus wilde dat de broeders goed gevormd zouden worden om het evangelie te begrijpen en te kunnen verkondigen. Daarom zond hij de eerste broeders naar de universiteiten om daar te studeren en ook te doceren. In het eerste jaren van een leven als dominicaan ligt de nadruk op wat we noemen de initiele vorming. Dit betekent de studie van de filosofie en theologie, en dominicaan worden, zoals het leren leven in een gemeenschap en volgens de dominicaanse spiritualiteit. De meeste broeders worden op deze wijze voorbereid op een wijding tot diaken en priester. Hierna volgt de permanente vorming waarin dominicanen wordt uitgenodigd te blijven studeren.

Prediking

De vierde pijler is de prediking. We zijn een orde van predikers wat wil zeggen dat dit is waar we uiteindelijk voor opgericht zijn. De vruchten van de studie en het gebed komen tot uitdrukking in onze verkondiging. Die is heel divers, vanaf de preekstoel in een viering tot het geven van cateche of een lezing, en van onderwijs in de filosofie of theologie tot kunst en muziek.


image

Zending tot prediking

“In die tijd toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen: 'Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.”

Marcus 16, 15

Een dag uit het leven van een dominicaan

Eigenlijk is geen dag hetzelfde. Dominicanen kennen een vita mixta (gemengd leven) dat zowel contemplatief (in een klooster, een apostolisch (naar buiten gericht). We werken dus vaak buiten het klooster in een geloofsgemeenschap of op andere plekken in de maatschappij. Dat bepaalt voor een groot deel ook de invulling van ins dag. De broeders van het klooster in het Italiaanse Bologna maakten een paar jaar geleden een YouTube filmpje over 'een dag uit het leven van een dominicaan'. Je kunt het filmpje hieronder bekijken.

image