Provinciale Raad

In december 2022 koos het provinciaal kapittel van de broeders pater Didier Croonenbergs tot provinciaal overste voor een periode van vier jaar. Samen met de overige leden van de provinciale raad vormen zij het bestuur van de provincie van Thomas van Aquino in België en Nederland.

Het bestuur bestaat uit:
fr. Didier Croonenberghs o.p., provinciaal
fr. Bernard de Cock o.p., socius
fr. René Dinklo o.p., vicaris voor Nederland
fr. Stefan Mangnus o.p., regens voor de studie
fr. Patrick Lens o.p., magister van de studenten
fr. Philippe Cochinaux o.p.
fr. Michael-Dominique Magielse o.p.
fr. Francis Akara o.p.

image

Vicariaal bestuur

De Nederlandse dominicanen vormen een vicariaat van de Belgische provincie. Het vicariaat kent ook een eigen bestuur dat integraal onderdeel is van het provinciaal bestuur

René Dinklo o.p. (vicaris, voorzitter vicariale raad)
Michael-Dominique Magielse o.p. (raadslid en syndicus vicariaat)
Stefan Mangnus o.p. (raadslid, regens voor de studie voor de Belgische provincie)

image

Raad voor de Vorming


De Raad voor de Vorming is verantwoordelijk voor enerzijds de broeders in initiële vorming, dat wil zeggen hun opleiding als dominicaan. Dat betreft het ingroeien in het leven en de spiritualiteit van de orde en daarnaast de (theologische) studie. Een broeder begint zijn dominicaanse leven in een noviciaatshuis. Daarvoor werken we samen met dominicanen in het buitenland. Daarna verhuizen ze naar de internationale communiteit in Leuven voor hun verdere opleiding en studie aan de KU Leuven.

Daarnaast is de Raad voor de Vorming ook verantwoordelijk voor de voortgezette (permanente) vorming van alle broeders.

De raad bestaat uit:
fr. Didier Croonenberghs o.p., provinciaal
fr. Stefan Mangnus o.p., regens voor de studie
fr. Patrick Lens, op. magister voor de studentbroeders
fr. Michael-Dominique Magielse, o.p., promotor voor de roepingen.
prof. dr. Erik Borgman, lekendominicaan en adviseur voor de permanente vorming.

Overige functies

fr. Eduard Costermans o.p., provinciaal syndicus
fr. Michael-Dominique Magielse o.p., promotor voor de communicatie
fr. Claude Sélis o.p., bibliothecaris
fr. Anton-Marie Milh o.p., archivaris
fr. Zbigniew Krysiewicz o.p., patrimonium
fr. Patrick Gillard o.p., promotor van de rozenkrans
fr. Bernard de Cock o.p., provinciaal promotor voor de lekendominicanen, en regionaal promotor voor de Nederlandstalige lekendominicanen in België
fr. Ignace Berten o.p., regionaal promotor voor Franstalige lekendominicanen in België
fr. René Dinklo o.p., regionaal promotor voor lekendominicanen in Nederland
fr. Bernard de Cock o.p, voorzitter van de onthaalgroep

image