Ook in België en Nederland zetten wij ons daarvoor in. De broeders zijn aanwezig in Brussel, Antwerpen, Luik, Leuven, Louvain-la-Neuve, Rotterdam, Zwolle, Berg-en-Dal, Nijmegen, Voorschoten en Huissen. Daarnaast zijn er enkele broeders die alleen wonen, bijvoorbeeld in parochies. De provincie is tweetalig (Nederlands en Frans) met als uitzondering het klooster in Leuven, waar Engels wordt gesproken om buitenlandse broeders te kunnen ontvangen die aan de KU Leuven studeren.

image

De werkzaamheden van de broeders zijn zeer divers. Er zijn er die in het basispastoraat (parochies) werken, maar ook die in het categoriaal pastoraat werken (in ziekenhuizen, in de havens, etc.). Daarnaast zijn er broeders die vormingswerk doen of lesgeven aan universiteiten en seminaries.

Regelmatig worden we gevraagd om mee te werken in mediaprojecten (radio, tv, podcasts) en we hebben een aantal eigen projecten online (Dominicanen.TV, OP Chant, podcasts en de publicatie van preken).

image


Er zijn broeders die conferenties te geven over theologie, spiritualiteit en de meest uiteenlopende onderwerpen en zo nu en dan worden we ook gevraagd om retraites te preken. Op verschillende plaatsen geven we catecheses en bereiden we mensen voor op het ontvangen van de sacramenten. Het studentenpastoraat van de broeders in Louvain-la-Neuve, luik en in Rotterdam is zeer dynamisch.

Waar mogelijk werken we samen met andere leden van de dominicaanse familie, zusters en leken, om van het Evangelie te getuigen in onze geseculariseerde samenleving die zo erg behoefte heeft aan waarheid, schoonheid en goedheid.

image
Roeping element achtergrond
image

Ook dominicaan worden?

Heb je het gevoel dat God je roept tot een leven als broeder of wil je meer weten over het kloosterleven? Arzel niet en neem contact op of klik verder naar onze roepingenpagina.