Article header background
Terug naar overzicht

Francis Akkara

image

Ik ben de ware wijnstok

Johannes 15, 1-11

Vrucht dragen in de trouwe liefde van Christus

"Ik ben de ware wijnstok" (Johannes 15:1) is het hoogtepunt van Jezus' diepgaande "Ik ben" uitspraken, die zijn goddelijke identiteit en doel onthullen. Toen Jezus deze woorden tot zijn discipelen sprak, dreigde het gevaar van dreigend verraad en vertrek, terwijl Judas al vertrokken was (Johannes 13:30). In het licht van deze onzekerheid probeerde Jezus zijn vrienden te sterken en hen voor te bereiden op zijn naderende kruisiging en hemelvaart. Zijn metafoor van de Ware Wijnstok diende als een troostende verzekering van zijn voortdurende aanwezigheid en voeding, zelfs in zijn fysieke afwezigheid.

Met tedere zorg vergeleek Jezus zichzelf met de levengevende wijnstok, terwijl zijn volgelingen de takken voorstelden die nauw met hem verbonden waren. Net zoals de wijnstok de takken voedt, verzekerde Jezus zijn leerlingen dat zijn geestelijke levenskracht in hen zou stromen zolang ze in hem bleven.

Bovendien benadrukte Jezus de onmisbaarheid van deze verbinding, door te verklaren dat we zonder hem niets kunnen doen (Johannes 15:5). Hij maakte duidelijk dat een vruchtbaar leven afhankelijk is van in Hem blijven, zodat Zijn liefde door ons heen kan stromen en de vruchten van de Geest kan voortbrengen. Net zoals een tak die van de wijnstok is afgesneden verwelkt en afsterft, zo riskeren ook zij die afdwalen van hun intieme relatie met Christus geestelijke onvruchtbaarheid.“In essentie herinnert Jezus' metafoor van de Ware Wijnstok ons aan onze volkomen afhankelijkheid van Hem voor geestelijk leven en vruchtbaarheid.”

Maar Jezus sprak ook over de aangrijpende realiteit van vals volgelingschap en waarschuwde tegen een loutere belijdenis zonder oprechte band met de Ware Wijnstok.

Takken zonder vruchten, zo waarschuwde hij, zouden worden weggesnoeid. Daarmee benadrukte hij de noodzaak van een authentiek geloof dat tot uitdrukking komt in een leven dat is overgegeven aan Christus.

In essentie herinnert Jezus' metafoor van de Ware Wijnstok ons aan onze volkomen afhankelijkheid van Hem voor geestelijk leven en vruchtbaarheid. Onze verbondenheid met Christus overstijgt loutere verbondenheid; het is een dynamische relatie die ons in stand houdt en ons de kracht geeft om vruchten te dragen die God verheerlijken. Laten we daarom in de ware wijnstok blijven, voortdurend puttend uit Zijn levengevende aanwezigheid, en mogen onze levens een getuigenis zijn van Zijn blijvende liefde en transformerende kracht.