Article header background
Terug naar overzicht

Erik Borgman

image

Vraagt en ge zult verkrijgen

Johannes 16, 23b-28

Prosperity Gospel

Volgens het zogenoemde welvaartsevangelie– Prosperity Gospel in het Engels –zal iemand die bidt en werkelijk gelooft dat God hem of haar zal verhoren,het gevraagde inderdaad verkrijgen. Ook als het gaat om een dure auto of een grote som geld. Je moet er echter wel een heel speciale manier van lezen op nahouden om deze boodschap in de Bijbel te vinden. Keer op keer wordt daar gezegd dat God de arme niet vergeet of verachten op tal van plaatsen worstelen Bijbelse schrijvers met de vraagwaarom kwaad uitgerekend goede mensen treft. Jezus bidt in de Hof van Olijven dat het lijden Hem voorbij mag gaan, maar het overkomt Hem toch. Als Jezus dus zegt: ‘Vraag en je zult verkrijgen’, dan bedoelt Hij niet dat God ons geeft wat wij ook maar wensen.

Jezus zegt het op een geladen moment, kort voor zijn dood, tijdens het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen. Hij zegt dan: ‘Wat jullie de Vader ook zullen vragen, Hij zal het je zal geven in mijn (Jezus’) Naam.’ Hij voegt eraan toe dat zij tot dan toe nog niets in zijn Naam hebben gevraagd, suggererend dat ze daarom niet verhoord zijn. De vraag is dus: ‘Wanneer bidden wij in Jezus naam?
“De centrale boodschap in het evangelie volgens Johannes is dat Jezus ons Gods grenzeloze liefde heeft geopenbaard.”

Liefde

Korte tijd hiervoor heeft Jezus de voeten van zijn leerlingen gewassen en daarbij gezegd: ‘Als ik, jullie Heer en Leraar, jullie voeten heb gewassen, dan behoren ook jullie elkaar de voeten te wassen.’ Dit wil dus zeggen dat bidden in Jezus’ naam bidden is vanuit verlangen naar het goede voor anderen. Iets later spitst Jezus dit verder toe en zegt: ‘Een nieuw gebod geef Ik jullie: […] zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moet ook jullie elkaar liefhebben.’ Bidden voor elkaar in liefde voor elkaar, dat is bidden in Jezus’ naam. Voor zijn volgelingen moet dit de centrale boodschap zijn van hun leven, voor ieder duidelijk zichtbaar: ‘Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat jullie mijn leerlingen zijn: als jullie de liefde onder elkaar bewaren.’

De centrale boodschap in het evangelie volgens Johannes is dat Jezus ons Gods grenzeloze liefde heeft geopenbaard. ‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat al wie in Hem gelooft […] eeuwig leven zal hebben.’ God heeft er alles voor over om ons een goed en eindeloos leven te geven. Als we voor elkaar bidden dat het leven goed mag zijn, dan vragen we God wat Hij ons het liefst van alles wil geven. Het gaat er uiteindelijk helemaal niet om dat God geeft wat wij hem ook maar vragen, maar dat wij leren vragen wat God ons boven alles wil geven en zo op onze manier Gods liefde voor elkaar belichamen. In het spoor van Jezus.