Waar haalt Paulus zijn autoriteit vandaan ? Immers: ‘Ik ben niet uitgestuurd of aangesteld door mensen’. Opgegroeid als jood en zeer ijverig in deze overtuiging, heeft hij een grondige omwenteling ondergaan. Hij leert Jezus de Christus kennen als een door mensen vervloekte die deze radicale uitsluiting op zich neemt. Die vervloekte… “Christus leeft in mij. Op niets anders wil ik roemen”.