Article header background
Terug naar overzicht

Francis Amponsah

image
8 maart 2024

'Gezegend zijt gij onder de vrouwen'

Vrijdag 8 maart is het internationale vrouwendag. Dominicaan Francis Amponsah, promotor voor gerechtigheid en vrede, reflecteert: hoe wereldwijde reflectie kan leiden tot lokaal begrip.

Internationale Vrouwendag is een feestelijke gelegenheid. Er wordt gevierd wat vrouwen thuis en over de hele wereld hebben bereikt. Er wordt ook gevierd dat vrouwen in zoveel samenlevingen vrij zijn geworden van onderdrukkende en discriminerende omstandigheden: het recht om te stemmen, om een partner te kiezen en om beroep aan te tekenen tegen huiselijk geweld, bijvoorbeeld.

De dag herinnert ook aan de ontberingen en onrechtvaardigheden waaronder veel vrouwen nog steeds lijden en aan de cultuurveranderingen die nog steeds nodig zijn om vrouwen een gelijkwaardige plaats in de samenleving te geven. Het is een aanmoediging voor hen die lang hebben gestreden voor verandering en nodigt anderen uit om hun strijd te steunen.

Wanneer een speciale dag internationaal wordt, voegt dat een extra dimensie toe aan de viering. In dit geval nodigt het ons uit om verder te kijken dan de omstandigheden, onrechtvaardigheden en behoeften van vrouwen in ons eigen land, verder dan wat we vanzelfsprekend vinden in ons eigen leven, en om na te denken over de omstandigheden die het leven, verdriet en geluk van vrouwen in andere culturen beïnvloeden.

Francis Amponsah OP

Promotor voor gerechtigheid en vrede

Vrouwen lijden onevenredig onder geweld, discriminatie en wreedheid

Het nodigt ons uit om na te denken over hun hoop, angsten en hun begrip van wat het betekent om te bloeien. Om te kijken zonder te oordelen en om terug te keren met een rijkere visie op wat het betekent voor vrouwen om te gedijen in onze samenleving.

Internationale Vrouwendag leidt ons verder dan een beperkte visie op de rol van de vrouw in het gezin, om na te denken over de kwaliteiten van onze eigen samenleving en de wereld in het algemeen vanuit het perspectief van de vrouw. Het herinnert ons eraan dat wanneer geweld, discriminatie en wreedheid heersen in een samenleving, vrouwen daar onevenredig onder lijden.

Als we kijken naar het Midden-Oosten, dan zien we dat vrouwen de meerderheid vormen van de niet-strijders op wie de multinationale bommen zonder onderscheid vallen. In de erbarmelijke omstandigheden waaronder asielzoekers uit het Midden-Oosten, Oekraïne en sommige Afrikaanse landen in Europa wonen, lopen vrouwen en de kinderen voor wie ze zorgen het meeste gevaar. Onder de moslims en immigranten die met uitzetting uit de Verenigde Staten worden bedreigd, hebben vrouwen de meeste redenen om zich zorgen te maken over hun toekomst.

image

Het perspectief dat Internationale Vrouwendag biedt, stelt ons in staat na te denken over de wereld waarin we leven en te oordelen over de manieren waarop die wereld functioneert. Het doet ook een beroep op alle leden van de gemeenschap om samen te werken aan het veranderen van de culturen en institutionele structuren die onze manier van leven vormgeven, zodat vrouwen zich kunnen ontplooien.

Samenwerken betekent natuurlijk meer dan beslissingen nemen namens andere mensen. Het houdt in dat ze geraadpleegd worden en meedoen aan besluitvorming. Het betekent dat degenen die onder de bommen liggen, deel mogen uitmaken van de beraadslagingen over het maken van oorlog.

Het betekent de getroffen vrouwen laten meebeslissen over de rechtmatigheid van de kledingvoorschriften die ze aannemen. Het betekent de vooroordelen overstijgen die we hebben als individuen en als vertegenwoordigers van een bepaalde cultuur, en zo de wereld van andere vrouwen binnengaan en ons hun aspiraties eigen maken."Ook bij ons moeten vrouwen hetzelfde welkom krijgen als mannen"

Als Promotors van Gerechtigheid en Vrede en broeders of zusters of leken van de dominicaanse familie, biedt Internationale Vrouwendag ons de gelegenheid om het leven te vieren van de kwetsbare vrouwen met wie we samen optrekken. Hun levens en hun veerkracht zijn een groot geschenk voor ons.

Het herinnert ons er ook aan hoe schadelijk wreedheid en vooroordelen zijn, of ze nu gericht zijn tegen asielzoekers of moslims in onze samenleving en hoe de destructieve effecten ervan onevenredig hard aankomen bij vrouwen.

En het herinnert ons, als katholieke organisatie, aan onze noodzaak om ervoor te zorgen dat vrouwen niet worden gediscrimineerd, betutteld of uitgesloten van leiderschap, maar hetzelfde welkom krijgen als mannen, hetzelfde overleg en dezelfde kansen om leiding te geven.

Dominicaan Francis Amponsah is promotor van gerechtigheid en vrede in de provincie van de Belgische en Nederlandse dominicanen.