Eind 2023 kende de DLN 57 leden. Tien aspiranten oriënteren zich op een mogelijk lidmaatschap. Zij volgen een tweejarig vormingsprogramma. Ook twee novicen van de congregatie Dominicanessen van Neerbosch nemen deel aan het eerste jaar van dit programma.

In het kader van de permanente vorming organiseerde de DLN in 2023 voor haar leden twee retraites en twee vormingsdagen. Deze dagen stonden in het teken van de oproep van de Magister van de Orde om ‘predikers van hoop’ te zijn. In dat kader verdiepten de lekendominicanen zich onder meer in het migratievraagstuk.

Afgevaardigden van de DLN namen samen met Waalse en Vlaamse medebroeders en – en zusters deel aan het eerste lekenkapittel van de Belgisch-Nederlandse provincie.

Lees hier het jaarverslag.