Article header background
Terug naar overzicht

Leerstoel voor broeder Richard Steenvoorde

Dominicaan Richard Steenvoorde wordt per 1 januari bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Rotterdam met als leeropdracht: geloofwaardig leven. Hij is de eerste katholiek op deze leerstoel.

image

Lees hier een artikel uit het Nederlands Dagblad: Eerste katholiek op leerstoel Christelijke Filosofie: ‘Omdat je iets gelooft, is de discussie klaar? Nee’.

De Stichting voor Christelijke Filosofie benoemt met ingang van 1 januari 2024 dr. Richard Steenvoorde als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de aanstelling van een dag per week zal Steenvoorde onderwijs en onderzoek verrichten over ‘geloofwaardig leven’.

Steenvoorde is dominicaan en woont in Rotterdam. Hij promoveerde in de rechtswetenschappen (2008) en in de theologie (2023). Na een maatschappelijke carrière in de politiek, wetenschap, en het maatschappelijk middenveld trad hij in 2013 in bij de dominicanen en studeerde vervolgens theologie aan de universiteiten van Oxford en Leuven.

In 2019 werd hij studentenpastor in Rotterdam. Sinds 2022 is hij wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Richard Steenvoorde

Dominicaan

Ik zou ze willen leren dat het niet erg is om in gesprek te raken met iemand met wie je niet eens bent

Eerste katholiek op deze leerstoel
Met deze benoeming wordt voor het eerst een katholiek benoemd als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie.

Volgens Teunis Brand, directeur van Stichting voor Christelijke Filosofie, is het een verrassende maar ook een welkome stap: ‘Het is verrassend voor een stichting die geworteld is in het gereformeerd-protestantisme. Tegelijkertijd past het in lijn die we als stichting al enige tijd geleden hebben ingezet. In 2010 is onze naam veranderd van Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte in Stichting voor Christelijke Filosofie. Deze naamswijziging was een bewuste keuze om aandacht te hebben voor de brede traditie van christelijke filosofiebeoefening. Deze benoeming is een bezegeling van die verbreding.’

Ook Dirk van Schepen, voorzitter van het bestuur, is blij met de benoeming: ‘Als stichting putten we uit een brede en lange traditie van gelovig denken. We willen graag laten zien dat deze traditie ook vandaag zeggingskracht en betekenis heeft. Volgens mij is Richard Steenvoorde de juiste persoon om die verbinding te maken. Hij staat in een eeuwenoude denktraditie, maar is tegelijkertijd actief betrokken op onze maatschappij en de vragen die daarin leven.’

image

Steenvoorde zal zich in Rotterdam met name bezighouden met het thema worldview. ‘Je wereldbeeld heeft een diepgaande impact op hoe gelovige mensen hun politieke en maatschappelijke betrokkenheid vormgeven. Hoe denken zij over hun wereldbeeld, en hoe vertaalt dit zich naar een geloofwaardig en waardevol leven?’

Vanuit zijn ervaring als studentenpastor heeft Steenvoorde al veel studenten ontmoet die bezig zijn vragen op het gebied van geloof en wetenschap. ‘Ik zou ze willen leren dat het niet erg is om in gesprek te raken met iemand met wie je niet eens bent, of die je niet kunt overtuigen. Door zo’n gesprek leer je ook zelf nieuwe vragen stellen en je eigen overtuigingen te verdiepen. Als ze dat op het spoor komen, kunnen ze als volwassenen aan het gesprek deelnemen en met dezelfde diepgang en passie over hun overtuigingen spreken als over hun vakgebied. Ik wil laten zien dat gelovigen ook mee kunnen praten in de academie en dat je op een academische manier je geloof ter sprake kunt brengen.’

image