De brochure belicht de roeping en plaats van de lekendominicanen binnen de Orde van de Predikers en binnen de Belgisch-Nederlandse Provincie.

'Als lekendominicanen delen wij op eigen wijze in de missie van de Orde om in woord en daad het Evangelie te verkondigen: dat God in Jezus genadig naar mensen omziet', schrijft Jan van Hooydonk, voorzitter van DLN.

'Broeder Gerard Francisco Timoner III, die sinds 2019 als magister-generaal aan het hoofd van de Orde staat, verwoordt onze roeping zo:"Wij zijn predikers’ [zei Sint Dominicus]. Dat is niet wat we doen. Dat is wie wij zijn. Onze missie is niet wat we doen. Onze missie is wie wij zijn. Wanneer dat helder is, volgt de rest als vanzelf.”'

De uitgave bevat informatie voor wie overweegt zich bij de lekengemeenschap aan te sluiten, maar is evenzeer lezenswaardig voor anderen die meer willen weten over deze vitale loot van de dominicaanse beweging.

De brochure (digitaal, 20 blz.) is gratis verkrijgbaar: secretariaat@lekendominicanen.nl