De stichting heeft tot doel om samen met de Congregatie, de erfpachter, overheden, alle partners, belanghebbenden en belangstellenden de buitenplaats – als één geheel – een duurzame toekomst te geven met in acht name van de nalatenschap van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten. De opgestelde visie en de kernwaarden zoals in de ID-card zijn vastgelegd, zijn hierbij leidend.

De nalatenschap van de congregatie bevat zowel het materieel als het immaterieel erfgoed van Huize Bijdorp: de voorwerpen, de gebouwen met hun inrichting, de geschiedenis en de verhalen. Het bestuur van de Stichting Erfgoed bestaat uit Peter Meijs(voorzitter), Erna van Holland (secretaris), Hans van Son (penningmeester), René Dinklo (namens de dominicanen) en Stan Dessens voor de lokale verankering. Het bestuur werkt in een viertal commissies: gebouwen, natuur, (religieus) erfgoed en overheid/subsidies. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuursactiviteiten.

Ga naarwww.erfgoedstichtinghuizebijdorp.nl