Article header background
Terug naar overzicht
19 maart 2024

Huis van Dominicus

In de Dominicus in de Utrechtse wijk Oog in Al zoeken we naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we onder de naam Huis van Dominicus, gedragen door de dominicaanse traditie en in samenwerking met dominicaanse plaatsen van studie en bezinning elders.

In het Huis van Dominicus werken verschillende groepen samen: de Andreascommuniteit met Utrechtse lekendominicanen, de locatieraad en pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap en de Stichting Vrienden van de Dominicus. Samen maken we een programma op het gebied van studie en debat, bezinning en spiritualiteit, ontmoeting en gesprek, kunst en cultuur.

De Dominicuskerk is een locatie van de Sint-Martinusparochie Utrecht. Iedere zondag zijn er om 10.00 uur vieringen van woord, gebed en zang (bij speciale gelegenheden een eucharistieviering).Op elke derde zondag van de maand klinken prachtige meditatieve gezangen uit Frankrijk. Ook zijn er kleine vieringen: de maandelijkse Eerste Vrijdagviering, de Wereldwake op dinsdagmorgen en op de woensdagavonden in de Veertigdagentijd en Advent oecumenische vespers. De Wereldwake en de vieringen met muziek van André Gouzes o.p. zijn een initiatief van Utrechtse lekendominicanen in de Andreascommuniteit. Zij gaan ook regelmatig voor in deze en andere vieringen.

Zie voor meer informatie over de vieringen en de geloofsgemeenschap van de Dominicus de site Dominicuskerk Utrecht.

image

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Erik Borgman (voorzitter), Annemarie Reinders (secretaris), Marian Wester (penningmeester), Leny Beemer-de Vos en Hans Beemer

Programmaraad

De programmaraad van het Huis van Dominicus wordt gevormd door:
Erik Borgman (voorzitter), Leny Beemer, Anja van Leusden, Carolien Luijt, Raphaël Rijntjes en Robert Stok.

Hermen van Dorp is werkzaam als coördinator/opbouwwerker, e-mail: hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl.