Zusters monialen

Dominicanessen van Mariadal in Nederland
Rosa de Limastraat 72
6543 JG Nijmegen
tel. 024 – 378 50 85

Priorin: Zr. Tarcisia Vermeulen o.p. (e-mail)
Lees verder over de monialen.

Dominicanessen van Bethanië

Postbus 4050
6080 AB Haelen
tel. 0475 – 569 333
www.dominicanessenvanbethanie.nl

Algemeen overste: Zr. Katharina Hemmers o.p.
Lees meer over de geschiedenis van de dominicanessen van Bethanië.

Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna,

King William’s Town, Zuid-Afrika / Albertushof Venlo

Hakkesstraat 26
5916 PX Venlo
tel.: 077 – 351 2107

Contactpersoon: zr. Margo Verspeek o.p. (e-mail)

Dominicanessen van Neerbosch

Dennenstraat 97
6543 JR Nijmegen
tel.: 024 – 377 2275
www.dominicanessenvanneerbosch.nl
Lees meer over de dominicanessen van Neerbosch

Dominicanessen van het St.Catharina-Apostolaat

St Catharinahuis
Lasondersingel 138,
7514 BW Enschede
tel. 053 – 435 8512

Algemeen overste: zr. Amata Lansman o.p. (e-mail)

Dominicanessen van de H. Catharina van Siena te Voorschoten

Huize Bijdorp
Veurseweg 3
2251 AA Voorschoten
tel. 071 – 561 2252

Algemeen overste: zr. Regina Plat o.p. (e-mail)
Lees verder over de dominicanessen van Voorschoten.

Dominicanessen van Sint Cecilia

Klooster Sint Rosa van Lima
Geldersestraat 39
6136 AS Sittard
tel. 046- 4266874
www.dominicansisterssittard.wordpress.com

Overste: zuster Mary Amata o.p. (e-mail)