Article header background
Terug naar overzicht

Michael-Dominique Magielse o.p.

image

Kloostercast

Een serie podcasts van KRO-NCRV over de mysterie en de wijsheid van het klooster. Met medewerking van de dominicanen zr. Nadia Kroon en br. Michael-Dominique Magielse.

Zalving

Hoe we elkaar tot zegen kunnen zijn en welke betekenis heeft heilige olie. Het is de week dat de bisschoppen wereldwijd in de kathedralen de olie zegenen die gebruikt wordt bij de doop en bij de ziekenzalving. Het is bijzonder dat de olie die hiervoor wordt gebruikt, gezegend wordt op weg naar Pasen, het feest van de opstanding van de Heer zelf.

Kun je God begrijpen?

Als je God begrijpt, is het God niet. Deze uitspraak van de theoloog en kerkvader Augustinus ligt zr Nadia Kroon na aan het hart. Als je denkt je God te kennen, loop je het gevaar een afgodsbeeld van God te maken. Zij geeft als tip een meditatie met open handen te doen.

De wereld in vuur en vlam zetten.

Geïnspireerd door de wijsheid van een dominicanes uit de Middeleeuwen, Catharina van Siena, later ook patrones van Europa. Zij zei: ‘Wees wie je bedoeld bent te zijn en je zult de wereld in vuur en vlam zetten.’

Als een lijdt, lijden allen

Zr Nadia vertelt waarom de bijbeltekst 'Als één lijdt, lijden allen' nog steeds zeer actueel is. In het kloosterleven heeft zij geleerd dat een gemeenschap alleen in harmonie kan leven als het belang van één enkele zuster even zwaar weegt als het belang van de meerderheid van de gemeenschap.

Vasten, waarom eigenlijk?

Omdat we ons voorbereiden op iets bijzonders dat komen gaat, in dit geval Pasen, zegt Michael-Dominique Magielse. In zijn klooster in Rotterdam wordt er in deze periode niet gepraat tijdens het avondeten, zijn de maaltijden sober en het geld dat ermee bespaard wordt gaat naar een goed doel.

Voor meer informatie en meer deelnemers aan Kloostercast, bezoek de website van KRO-NCRV. Of ga het volledige overzicht van alle aflevering naar Spotify.

image
image

Zr Nadia Kroon is dominicanes van Neerbosch. Ze woont in een nieuw klooster in Nijmegen. Naast dat ze pastoraal actief werkt ze ook aan de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University). Michael-Dominique Magielse woont in Rotterdam waar hij pastor is van een Engelstalige studentenparochie. Hij is ook een van de presentatoren van het KRO-NCRV TV-programma Geloofsgesprek.

(Beeld: www.kro-ncrv.nl)