Tiende Zondag door het jaar

Liturgische tijd:  Tijd door het jaar

Liturgische dag:  10e Zondag

Liturgische jaar:  B

Jezus heeft al heel wat wonderen verricht, zelfs op de sabbat de verschrompelde hand van een man genezen. Daarom zijn veel mensen nieuwsgierig naar de Man die zulke wonderen verricht. En waar Hij komt, stroomt dan ook een grote menigte bij elkaar om Hem te zien, om naar Hem te luisteren. Maar niet iedereen is zo enthousiast, zeker de Farizeeën niet: zij ergeren zich aan Hem, zij zoeken naar middelen om Hem de mond te snoeren. Dit is ook zijn familie ter ore gekomen en zij willen wel eens poolshoogte gaan nemen. Zij willen Hem overhalen om terug naar huis te komen, weg van de wetgeleerden, terug naar de anonimiteit van gewone, kleine mensen.

Lees Meer

Sacramentsdag

Liturgische tijd:  Tijd door het jaar

Liturgische dag:  Sacramentsdag

Liturgische jaar:  B

Zo dikwijls vieren wij eucharistie, het ‘goede brood’. Waarom dan nog zo’n surplus-feestdag als ‘Sacramentsdag’? Eucharistie vieren mag geen ‘gewoonte’ worden en daarom wil de Kerk dat we eens uitdrukkelijk stilstaan bij en nadenken over de draagwijdte van samen brood breken en de beker rondreiken. Geen half-magisch ritueel bestemd voor gesloten cenakels, maar een krachtig teken dat ons aanspoort om Gods Woord om te zetten in daden van recht en gerechtigheid, in daden van menslievendheid.

Lees Meer

Drie-eenheid

Liturgische tijd:  Tijd door het jaar

Liturgische dag:  Drievuldigheidszondag

Liturgische jaar:  B

Vorige week vierden we Pinksteren, het feest waarop Gods Geest neerdaalt,

ons aanvuurt te doen zoals Jezus: er-zijn-voor-de-ander in Gods naam. Vandaag staat Gods naam centraal. Gaandeweg door de eeuwen genoemd: Drie-Ene God.


Lees Meer

Pinksteren

Liturgische tijd:  Paastijd

Liturgische dag:  Pinksteren

Liturgische jaar:  B

Als je van iets doordrongen bent,
als je ergens enthousiast over bent,
dan sta je, zoals de apostelen op Pinksteren,
in vuur en vlam en dan straalt dat van je af
op alles wat je zegt en doet.
Zo zou het ook met ons geloof moeten zijn.
Want als je echt doordrongen bent van Gods liefde,
als dat vertrouwen je voedt,
dan straal je licht en warmte naar iedereen rondom jou.

Lees Meer