18e zondag door het jaar

Liturgische tijd:  Tijd door het jaar

Liturgische dag:  18e Zondag

Liturgisch jaar:  B

Vorige week hoorden we hoe Jezus door de broodvermenigvuldiging een grote menigte eten gaf. Ook in het verhaal van het Oude Testament liet God het manna regenen. Mensen zien het blijkbaar wel zitten om geregeld gratis gevoed te worden. Maar Jezus zegt hen dat ze zich niet druk moeten maken om brood dat toch vergaat. Ze moeten zich inzetten voor het blijvende Voedsel dat Jezus hen zal geven.

Lees meer

17e zondag door het jaar

Liturgische tijd:  Tijd door het jaar

Liturgische dag:  17e Zondag

Liturgisch jaar:  B

Van harte welkom op deze vakantiezondag. Misschien hebben jullie in deze vakantiedagen wel eens extra lang genoten van een uitgebreid ontbijt en tijd genomen om ondertussen wat extra te babbelen over de krantenkoppen, of misschien al leuke vakantieherinneringen opgehaald. Ook in het evangelie van vandaag komt ‘brood’ in beeld, door het verhaal van de broodvermenigvuldiging, brood dat Jezus liet uitdelen In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees meer

16e zondag door het jaar

Liturgische tijd:  Tijd door het jaar

Liturgische dag:  16e Zondag

Liturgisch jaar:  B

Snakken naar wat rust, weg van de drukte van het dagelijkse leven, dat overkwam ook Jezus en zijn apostelen. De apostelen zijn net terug van hun eerste zending en Jezus en zij willen, in alle kalmte en rust, even bijpraten en overleggen. Maar Jezus is bijzonder populair geworden en Hij krijgt steeds een grotere menigte achter Zich aan. En alhoewel Jezus al even graag als zijn apostelen met hen alleen zou willen samenzijn, geeft Hij toe aan zijn mededogen voor de mensen die Hem zo hardnekkig volgen: Hij kan het niet aanzien dat mensen in hun hoop op Hem worden teleur gesteld, Hij gaat in op hun appél. Zijn ook wij bereid, in onze toch zo begeerde en wellicht welverdiende vakantie, nog oog te hebben voor anderen en hun noden en onze eigen plannen ervoor opzij te zetten?

Lees meer

15e zondag door het jaar

Liturgische tijd:  Tijd door het jaar

Liturgische dag:  15e Zondag

Liturgisch jaar:  B

Jezus kwam ons Gods goedheid tonen. Hij liet zich daarbij helpen door mensen die Hem na aan het hart lagen. Hij stuurde hen uit om hetzelfde te doen als Hij, en gaf hun macht om zieken te verzorgen en om, wat het samenleven van mensen verpest, uit te zuiveren met Gods Geest van vrede, vreugde en geduld. Ook wij zijn vrienden van Jezus. Ook wij worden gezonden om te doen wat Hij ons voordeed. Ook ons gaf Hij kracht en mogelijkheden om die taak te volbrengen. Realiseren wij ons dat voldoende? Wat maken wij ervan in onze dagelijkse omgang met anderen?

Lees meer