Article header background
Terug naar overzicht
Nadia Kroon
image
25 maart 2024

Paaswake

Deze avond is een avond waarop je staat voor een grote keuze. Op het moment dat we overgaan van dood naar leven, op de grens van het aannemen en vieren van onze nieuwe identiteit en ons nieuwe toekomstperspectief in Christus, wordt er aan jou een belangrijke vraag gesteld. In deze overweging ga ik met je delen wat die vraag is en wat er gebeurd wanneer je de moed hebt om ja te zeggen.

De vraag wordt opgeworpen door het bijzondere einde van het evangelie van Marcus. Dit evangelie eindigde namelijk oorspronkelijk met de woorden die we zojuist hoorden. De Maria’s en Salome ontdekken het lege graf, horen dat Jezus is opgestaan en krijgen de opdracht dit aan de toenmalige kerk te verkondigen samen met aanwijzingen voor waar de kerk heen moet om Hem weer te ontmoeten.

En ze blijven uit angst zwijgen.

In andere evangeliën schrikken ze ook, is die angst er ook, maar is er het logische vervolg: ze gaan uiteindelijk wel vertellen wat er is gebeurd. Ze verkondigen het evangelie van de verrijzenis. Waarop de andere leerlingen in beweging komen en de kerk overgaat van het treuren om een dode Messias naar het hoopvolle getuigenis van een levende Verlosser.

Maar wat zou er gebeurd zijn als de vrouwen waren blijven zwijgen? Zou dan – om met de woorden van Jesaja te spreken – het Woord dat in de aarde was gezaaid vrucht hebben kunnen dragen? Zou men in vreugde en vrede huiswaarts zijn gekeerd en die vreugde en vrede vandaar uit verder hebben verspreid? Zou die vreugde en vrede ook ontstaan zijn als men niet naar de vrouwen had geluisterd? Immers, vrouwen mogen officieel nog steeds niet het evangelie verkondigen in de kerk. Maar het zij Jezus vergeven dat Hij dat nog niet wist.

Toch verkondigden Maria Magdalena, Maria moeder van Jakobus, en Salome uiteindelijk het evangelie en werd er – na enige weerstand - naar hen geluisterd. De leerlingen kwamen in beweging, renden zelfs, om de vreugde te ontdekken die hen werd verkondigd. Want Gods Woord keert niet vruchteloos tot God terug, schrijft Jesaja, maar doet wat het moet doen: vrede en vreugde brengen. Zelfs als dat moet op een manier die we voorheen niet gewend waren, want Gods wegen zijn niet onze wegen.

Waar bestaat nu die vreugde en vrede uit, die wij dankzij de verkondiging van de vrouwen nu nog mogen ervaren? Natuurlijk allereerst de hoop op een nieuwe ontmoeting met Jezus, van wie we zoveel zijn gaan houden, omdat Hij zoveel van ons hield. Ten tweede is het onze nieuwe vrijheid, onze identiteit als leerlingen van Christus. Want door onze doop – die wij herdenken in de paasnacht – zijn we met Hem gestorven en opgestaan. De dood, de zinloosheid van het bestaan, heeft ons niet meer in onze macht. Wij zijn geen slaven meer van het adagium: YOLO, You Only Live Once, je leeft maar een keer, dus je moet, je móet nu zoveel mogelijk uit het leven halen. De tijd tikt. Geniet nu het nog kan en plunder de aarde, vecht je weg naar zoveel mogelijk genot voor het voorbij is. Van deze slavernij zijn we bevrijd. We kijken met een hemels verrijzenisperspectief naar ons mooie aardse leven en onze mooie aarde. Alles wat we doen, doet ertoe. De liefde, gerechtigheid, het erbarmen dat wij tonen, zijn als zaden van Gods goedheid die vrucht dragen hier en in de eeuwigheid. In onze ziel en de zielen van anderen, waardoor we volop in onze identiteit groeien als kinderen van God. Vol vreugde en vrede.

Nu staan wij, nu sta jij, voor die opdracht om volgens jouw nieuwe identiteit in Christus te leven. Hoe laat jij het evangelie eindigen? Ben jij de Maria die uit angst zwijgt? De Salome bij wie het verhaal stokt? Of ben jij de Maria en Salome zoals zij uiteindelijk worden onthuld? Als degenen die aan de kerk en de rest van de wereld het evangelie verkondigen?

Laat angst voor afwijzing – binnen of buiten de kerk – je er niet van weerhouden om over Gods goedheid te preken. Op deze dag waarin Maria Magdalena in het bijzonder een rol heeft, mag dat met name aan de vrouwen worden gezegd, maar het geldt voor iedereen. Vertrouw op de kracht van jouw identiteit in Christus. En wat een kracht is het! In jou is een geweldige bron aanwezig die terug voert op God zelf, en van wie jij beelddrager mag zijn. Zaai het goede woord, het evangelie van de hoop in deze donkere nacht, en in de morgen zal het honderdvoud vrucht dragen. Vreugde en vrede voor iedereen, als opgestane mensen in Christus. Wees niet bang, zei de engel, Christus is opgestaan.

En jij nu ook.

Lezingen :Gen.1 | Ex.14 | Jes.55 | Rom.6, 3-11 | Mc.16, 1-8