image

17de zondag door het jaar

Liturgische tijd: Tijd door het jaar

Liturgische dag: 17e Zondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Ria Willems

‘Er is te weinig voor zovelen.’ Dit actuele argument klinkt ons vertrouwd in de oren. Rechts-extremisme gebruikt het om solidariteit te weigeren aan wie niet bij de eigen gemeenschap hoort. Om mensen die bescherming zoeken het land uit te zetten, om ontwikkelingssamenwerking af te wijzen. ‘Want er is niet genoeg voor zovelen.’ Maar ondertussen is er een elite die zich verrijkt en wél leeft in overvloed.Kan de lezing van deze week ons iets leren over dit argument? Is een andere logica mogelijk?

2 K 4, 42-44 | Ef 4, 1-6 | Joh 6, 1-15
Lees meer
image

16e Zondag door het jaar

Liturgische tijd: Tijd door het jaar

Liturgische dag: 16e Zondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Paul Caroen

“Hij voelde medelijden met hen, omdat zij leken als schapen zonder herder.” Moest Jezus vandaag lichamelijk op aarde weerkeren … ik vrees dat Hij zich niet beter zou voelen!

Jr 23, 1-6 Ef 2, 13-18 Mc 6, 30-34
Lees meer
image

Vijftiende zondag door het jaar

Liturgische tijd: Tijd door het jaar

Liturgische dag: 15e Zondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Marie-Ann De Cocker

Tine Ruysschaert zaliger, trok Vlaanderen rond met een non-stopvertelling van het Marcusevangelie. Ze wist goed de spannende opbouw naar een climax toe weer te geven. De perikoop van vandaag werkt als scharnier tussen het Marcus’ dossier over Jezus’ optreden en zijn argumentatie en ontknoping van wie Jezus werkelijk is.

Amos 7, 12-15 Efez 1, 3-14 Mc 6, 7-13
Lees meer
image

Veertiende zondag door het jaar

Liturgische tijd: Tijd door het jaar

Liturgische dag: 14e Zondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Marie-José Dusseldorp

Een profeet wordt in eigen stad niet geëerd, die uitdrukking kennen we wel, wie denk je wel dat je bent!!!Doe even gewoon. Dat is dan ook meteen het probleem, die profeten, de boodschappers van de Eeuwige ZIJN gewoon, toen en nu. Ezechiël wordt door de Eeuwige aangesproken met “mensenzoon”, om maar even duidelijk zijn positie te bepalen. Een profeet is geen God, maar wel wordt duidelijk gesteld dat de Geest over hem kwam. Welnu in die zin zijn wij allen, door ons vormsel en door de Pinkstergeest aangeraakt, geroepen profeten te zijn, ieder op zijn/ haar eigen plek in deze wereld.

Ez.2, 2-5 2 Kor 12, 7-10 Mc 6, 1-6
Lees meer