image

Dertiende zondag door het jaar

Liturgische tijd: Tijd door het jaar

Liturgische dag: 13e Zondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Antoinette Van Mossevelde

In de evangelies ontmoeten we net als vandaag, vele nameloze mensen. Ze worden benoemd en enigszins herleid tot hun handicap: een blinde, een dove, een lamme, een kreupele, een bezetene…. Het zijn anoniem gebleven, geschonden mensen, beschadigde lichamen, ….

Waarom hebben de evangelisten hun namen niet doorgegeven? We hebben er enkel het raden naar. Moet hun anonimiteit nog maar eens duidelijk maken dat het werkelijk mensen zijn zonder belang? Mensen die niet meetellen?

Wijsh.1, 13-15; 2, 23-24 2 Kor.8, 7.9.13.15 Mc.5, 21-43
Lees meer
image

Twaalfde zondag door het jaar

Liturgische tijd: Tijd door het jaar

Liturgische dag: 11e Zondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Jan van Hooydonk

“Tegen de avond van die dag zei Hij tegen hen: ‘Laten we naar de overkant gaan.’” Zo vangt het Evangelie van deze zondag aan. De duisternis treedt al in. Dadelijk zien de leerlingen geen hand meer voor ogen. Juist op dat moment nodigt Jezus hen uit om scheep te gaan en koers te zetten naar ‘de overkant’. Om daar te komen moeten zij met hun gammele bootje de golven trotseren. Ze komen terecht in een vreselijke storm. Ze dreigen met man en muis te vergaan. Jezus’ leerlingen staan doodsangsten uit. En Jezus zelf??? Die ligt rustig te slapen op het achterdek…

Lees meer
image

Elfde zondag door het jaar

Liturgische tijd: Tijd door het jaar

Liturgische dag: 11e Zondag

Auteur:  Marcel Braekers

In mijn werkkamer hangt een prachtige batik-doek van Suzanne Dölker dat ik ooit als geschenk kreeg. Het doek stelt een reuzegrote boom voor met vogels die in de takken nestelen, op de grond allerlei dieren met jongen, en in het centrum een gezin met een klein kindje. Het doek verwijst naar de droom van Ezechiël over de fundamentele groeikracht die de ganse kosmos doordrenkt. De idee dat een onhoudbare kracht de wereld beheerst keert in alle godsdiensten, in de kunst en de filosofie terug. Jacques Hamelinck schreef een dichtbundel met als titel ‘Ranonkel’ waarin hij beschrijft hoe een bijzondere plant de hele wereld gaat overwoekeren en mensen en dieren samen brengt. Spinoza trof zijn Joodse volksgenoten in het hart toen hij de natuur vereenzelvigde met God (Deus sive natura).

Lees meer
image

Tiende zondag door het jaar

Liturgische tijd: Tijd door het jaar

Liturgische dag: 10e Zondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Tommy Vandendriessche

“Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden.” is een bekende uitspraak. En wat geldt voor het opvoeden van een kind geldt voor iedereen: je hebt een heel dragend netwerk nodig om écht te kunnen leven. Plaatsen waar je mag zijn wie je bent, waar je je niet groter of kleiner hoeft te maken. Zo’n netwerken noem ik ‘mijn ruimere familie’. Zij vormen een onzichtbaar weefsel boven de afgrond gespannen. Hopelijk kunnen onze geloofsgemeenschappen mee zo’n weefsel vormen. Ik wens iedereen zo’n ruimere familie toe.

Gen. 3, 9-15 | Mc. 3, 20-35
Lees meer