Article header background
Terug naar overzicht
Marie-Ann De Cocker
image

15de zondag door het jaar

Tine Ruysschaert zaliger, trok Vlaanderen rond met een non-stopvertelling van het Marcusevangelie. Ze wist goed de spannende opbouw naar een climax toe weer te geven.

De perikoop van vandaag werkt als scharnier tussen het Marcus’ dossier over Jezus’ optreden en zijn argumentatie en ontknoping van wie Jezus werkelijk is.

Het dossier maakt alvast duidelijk dat Jezus niet bezig is met een soloproject, hij roept medestanders. Mens en God zijn partners bij het werk aan een wereld in vrede en gerechtigheid. Jezus ziet en roept mensen vanachter hun vissersnet of toltafel, zoals God Amos riep vanachter zijn beesten en vijgen. Onvoorwaardelijk horen zij de roep en volgen.

Tot nu waren die twaalf “stille getuigen”, niet alleen van genezingen en duiveluitdrijvingen maar ook van groeiende kritiek en onbegrip. Vandaag gaan ze zelf in het bad, ze vertrekken op stage, maar niet zonder adviezen en goede raad.

Opvallend veel aandacht gaat naar wat niet mag: geen reservekledij, mondvoorraad of geld meenemen en niet blijven waar ze niet welkom zijn. De stagiairs moeten zich niet krampachtig tegen alles en nog wat willen verzekeren of wapenen. Ze worden aangemaand om los te laten, om zich kwetsbaar en vol vertrouwen open te stellen.

Er spreekt realisme uit de aanbevelingen: ga twee aan twee, neem een stok mee als stut of om de aanval van een dier af te weren, trek sandalen aan… én realiseer je dat niet iedereen op jou zit te wachten of jou met open armen zal ontvangen.

Hun opdracht behelst het uitdrijven van onreine geesten, maar de goede raad geeft hen vleugels. Ze kunnen meer dan dat: ze zalven en genezen ook zieken.

Een eerste stage is altijd spannend… er zijn studenten voor wie de opleiding stopt net voor of net na de eerste actieve kennismaking met het werkveld. Het onbekende maakt onzeker over eigen kennen en kunnen én over de ontvangst van wat je te bieden hebt. Voor sommigen werkt dat verlammend, ze stoppen met de studie. Anderen zijn nieuwsgierig genoeg om het te wagen, nog anderen vertrekken fluitend naar de stageplaats waar ze lang naar uitgekeken hebben en waar ze hun zinvolle plek in de samenleving hopen te vinden.

Marie-Ann De Cocker


Er zijn vandaag veel demonen te bedwingen

En wij…? Volgens Paulus is iedereen uitgekozen en voorbestemd om Zijn kinderen te zijn.

Er zijn vandaag veel demonen te bedwingen: racisme, haatspraak, ongelijkheid, eenzaamheid, aanbidding van het geld, ongeziene oorlogswaanzin, massieve onwil tot bevorderen van vredestaal, vredesgesprekken, … Er worden zo weinig inspanningen gedaan voor “ons gemeenschappelijk huis”: grondstoffen worden geëxploiteerd op de rug van de armsten, niemand legt de ongeremde uitstoot van fossiele brandstoffen aan banden… En last but not least is er cynisme en defaitisme, ook bij christenen… De parabel van het mosterdzaad hebben we ons onvoldoende eigen gemaakt. Er is een manifest gebrek aan geloof dat we als partners in scheppings- en zendingswerk een rol te spelen hebben, dat God ook vandaag in de wereld werkt en we samen wel degelijk iets ten goede kunnen veranderen.

Demonen genoeg…

Goed nieuws verkondigen en goed nieuws zijn voor deze wereld… hoe beginnen wij aan die stage?

Niet alleen, maar twee aan twee. Twee weten meer dan één, met velen vermeerdert kennis en creativiteit. In partnerschap ontdekken we nieuwe wegen, leren we dieper en liever zien en groeit het vertrouwen. Wanneer Jezus tegenstand ondervindt, ziet en roept hij medestanders. We mogen geloven dat die ook nu overvloedig aanwezig zijn, dat de meeste mensen deugen, ook buiten eigen kring.

In deze zomervakantie organiseren ontelbare jongeren creatieve kampen voor en met kinderen, ze doen dat op vrijwillige basis en kinderen zullen die kampen koesteren tot het eind van hun dagen.

In meerdere parochies wordt de voorganger niet in de steek gelaten maar bereiden mensen in groep de commentaar bij de zondagslezingen voor.

In de Gentse Interlevensbeschouwelijke werkgroep werken mensen samen om van de stad een warmere plek te maken, ook en vooral voor wie hoe dan ook moet knokken om kansen te krijgen.

Allemaal partnerschappen die moeite kosten maar die moeite waard zijn. Ze geven energie en moed om het geloof in een goede wereld gestalte te geven en vol te houden. Als vanzelf wordt helder waar het om draait: niet om zekerheden maar om vertrouwen, niet om grootse resultaten maar om partnerschap, om creativiteit en gedrevenheid, om geloof en diepe dankbare vreugde.

God, Gij die ons doorheen leven en dood van Jezus
een broederlijke wereld laat zien,
sta niet toe dat we de stage ontvluchten
maar stuur ons twee aan twee,
om demonen te bezweren,
in en buiten ons.
Kus onze fantasie wakker,
bezweer onze onmacht,
maak ons vertrouwen sterk,
geef onze liefde vleugels,
zodat we partnerschappen smeden,
geen mens verloren gaat
en de aarde wordt gered.