De gemeenschap

De gemeenschap van Berg en Dal bestaat uit drie broeders. De kantoren van het vicariaatsbestuur zijn in het Mariaconvent ondergebracht.

image

Contact

Mariaconvent
Oude Kleefsebaan 2
6571 BG Berg en Dal

(024) 685 81 50

Getijdengebed

Dagelijks
12:00 uur: Middaggebed

Maandag t/m vrijdag
18:15 uur: Vespers
(op dinsdag en vrijdag met eucharistie)

Eucharistie

Dinsdag en Vrijdag
18:15 uur: eucharistie gecombineerd met vespers.

zondag
09:30 uur: Eucharistieviering met na afloop koffie en ontmoeting

Dominicanen in Berg en Dal

image

René Dinklo

Na twee volle termijnen als provinciaal van de Nederlandse provincie werd René na de fusie met de Belgische dominicanen in mei 2022 gekozen als vicaris waarmee hij de overste is van de dominicanen in Nederland. Hij is ook rector van de paterskerk in Zwolle.

image

Jacques van der Lee

Van 1967 tot 2009 werkte Jacques van der Lee als missionaris op de voormalige Nederlandse Antillen, eerst op Curaçao en later op Aruba. Sinds 2014 woont hij in Berg en Dal. Hij was archivaris voor de Nederlandse provincie, en nu voor het vicariaat.

image

Jan van Duijnhoven

Na jaren in Rotterdam gewerkt te hebben in onder meer het straatpastoraat, woont Jan nu in Berg en Dal. Hij assisteert in diverse parochies in Nijmegen en is nauw verbonden met de Missionaries of Charity (de zusters van moeder Theresa).

Over het Mariaconvent

In de geschiedenis van de dominicanen in Nederland hadden Berg en Dal, de huidige vestigingsplaats van het Mariaconvent, en Nijmegen al eerder nauwe banden. Niet alleen geografisch, omdat het convent het allereerste huis is aan de evenzijde van de weg als men de oostelijke stadsgrens van Nijmegen passeert, maar ook historisch.