image

Derde zondag van Pasen

Liturgische tijd: Paastijd

Liturgische dag: 3e Zondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Ineke van Cuyck

Het feest van Pasen – de Verrijzenis/het Paasmysterie – is zo’n groot gebeuren dat we de tijd krijgen om tussen Pasen en Pinksteren dat mysterie tot ons te laten spreken. In deze periode horen wij de verhalen waar de leerlingen de verrezen Heer ontmoeten en de Evangelist Lukas doet dat op zijn eigen wijze vanuit de intentie: hoe kan ik mensen – mijn tijdgenoten – die Jezus niet gekend hebben, tot geloof in deze Jezus brengen. Het gaat Lucas niet zo zeer om historische feiten maar om geloofswerkelijkheden.

Lees meer
image

Tweede zondag van Pasen

Liturgische tijd: Paastijd

Liturgische dag: 2e Zondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Jan Degraeuwe

In de evangelielezing van vandaag vertelt Johannes hoe het paasgeloof van de leerlingen en van Tomas ontluikt en groeit. Het gebeurde “op de avond van die eerste dag van de week” en “een week later”; telkens op een zondag, de dag van de Heer. Het verhaal eindigt met de zaligspreking: “Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.” Hiermee richt Johannes zich tot alle volgende generaties en daarom is dit verhaal veel meer dan het verslag van wat zich afspeelde in een ver verleden. Elke zondag moeten we het ontluikende paasgeloof herdenken en actualiseren.

Lees meer
image

Hoogfeest van Pasen 2024

Liturgische tijd: Paastijd

Liturgische dag: Hoogfeest van Pasen

Liturgische jaar: B

Auteur:  Ignace D'Hert

Pasen is hét hoogfeest van het christendom. Jezus van Nazareth is niet in de dood gebleven. Hij is opgewekt ten leven. Alleluia. Zo vieren we Pasen. Als overwinning op de dood.Is dat niet vreemd terwijl we zien dat de dood alomtegenwoordig is! Hoe kun je dan Pasen vieren als feest van verrijzenis?. Hoe kan je zoiets zeggen wanneer je kijkt naar de wereld waarin we leven. Niet enkel Oekraïne en Gaza maar ook nog de vele ongekende plaatsen waar brutaal geweld en verkrachtingen mensen kapot maken. Het zijn er te veel om op te noemen. Zou een klaagzang hier niet méér op zijn plaats zijn! Zoiets als “nobody knows the trouble I’ve seen”.

Lees meer
image

Paaswake

Liturgische tijd: Paastriduum

Liturgische dag: Paaswake

Liturgische jaar: B

Auteur:  Nadia Kroon

Deze avond is een avond waarop je staat voor een grote keuze. Op het moment dat we overgaan van dood naar leven, op de grens van het aannemen en vieren van onze nieuwe identiteit en ons nieuwe toekomstperspectief in Christus, wordt er aan jou een belangrijke vraag gesteld. In deze overweging ga ik met je delen wat die vraag is en wat er gebeurd wanneer je de moed hebt om ja te zeggen.

Lees meer