Veertiende zondag door het jaar

Moge de Heer ons zegenen met vrede en met het licht van zijn Liefde opdat wij hier mogen samen zijn in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Lees Meer

Dertiende zondag door het jaar

Liturgische tijd:  Tijd door het jaar

Liturgische dag:  13e Zondag

Liturgische jaar:  B

In het evangelie ontmoeten we een vader die Jezus smeekt om zijn doodzieke dochtertje te genezen. We ontmoeten ook een vrouw die al twaalf jaar last heeft van bloedingen en tevergeefs een fortuin heeft uitgegeven aan dokters. In dat meisje en die vrouw herkennen we alle mensen die niet voluit kunnen leven, om welke reden dan ook.

Lees Meer

Twaalfde zondag door het jaar

Liturgische tijd:  Tijd door het jaar

Liturgische dag:  12e Zondag

Liturgische jaar:  B

Bijna niets in het leven werkt zo verlammend als angst. Onder de druk van angst smelt alle veerkracht en geestdrift weg. Straks horen wij het verhaal over het stillen van de storm, het verhaal over Jezus als slapende roerganger en over leerlingen die het gevoel hebben er alleen voor te staan. Zeer herkenbaar in tijden van angst. En dan klinkt het: “Waarom zijn jullie zo bang? Hoe is het mogelijk dat jullie nog geen geloof bezitten?” Misschien omdat we de deur van ons hart op slot en grendel houden…

Lees Meer

Elfde zondag door het jaar

Liturgische tijd:  Tijd door het jaar

Liturgische dag:  11e Zondag

Liturgische jaar:  B

Regelmatig spreekt Jezus over her Rijk Gods. Wat moeten de mensen zich daarbij voorstellen? Jezus heeft de vertwijfeling bij de mensen gezien en daarom de parabel van het zaad dat op het land valt en opschiet. Uit eigen kracht groeit het op tot de dag dat het geoogst kan worden. En nog een tweede vergelijking, die van het mosterdzaadje: hoe iets kleins kan uitgroeien tot iets groots. Beide: beelden uit de natuur, beelden die mensen herkennen en zo begrip van het Rijk Gods ‘meer begrijpbaar’ maken.

Lees Meer