image

Palmzondag

Liturgische tijd: Veertigdagentijd

Liturgische dag: Palmzondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Anneke Grunder

Het verhaal van de intocht, zoals Marcus het vertelt, is een verhaal van verdekte tegenstrijdigheden. Je wordt voortdurend op het verkeerde been gezet.

Feestelijk eerbetoon en de dreiging van lijden en dood klinken er beide in door.En dat wordt expliciet in de daarop volgende lezing uit Marcus 14.

In onze tijd moeten veel mensen eveneens in omstandigheden van dreiging of onrecht zoeken naar heilzaam leven gericht op het goede...

Lees meer
image

Vijfde zondag Veertigdagentijd

Liturgische tijd: Veertigdagentijd

Liturgische dag: 5e Zondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Jef Schoenaerts

Vier weken geleden zijn de Russische leiders erin geslaagd Aleksej Navalny definitief uit de weg te ruimen. De vorige poging om hem te vergiftigen mislukte. Ondanks die niet mis te verstane boodschap keerde Navalny na zijn herstel vrijwillig terug naar Rusland, goed beseffend dat hij daarmee zijn eigen doodsvonnis tekende. In een boodschap die vóór zijn dood in Duitsland was opgenomen, voel je enkel gedrevenheid om zijn missie verder te zetten en roept hij ook medestanders daartoe op met de woorden “Geef nooit op!.”. Waar je aarzeling en angst zou verwachten, geeft hij daar naar de buitenwereld toe geen blijk van.

Lees meer
image

Vierde Zondag Veertigdagentijd

Liturgische tijd: Veertigdagentijd

Liturgische dag: 4e Zondag

Liturgische jaar: B

Auteur:  Bernard De Cock

Jullie weten allemaal wat ‘zappen’ is. Het is een manier van televisiekijken waarbij je vanuit de luie zetel vaak van kanaal wisselt, met de bedoeling iets te vinden dat jou kan boeien. Het gebeurt niet zelden dat je midden in een interview of een gesprek belandt: je weet wel niet meteen waar dat gesprek over gaat, maar wát er gezegd wordt, trekt jouw aandacht, en je blijft luisteren – zonder direct verder te zappen. Welnu, ook in het evangelie van vandaag vallen we zomaar binnen in een nachtelijk gesprek tussen Jezus en Nikodemus, op een moment dat hun conversatie al een eind aan de gang is. Nikodemus is een hoge joods-religieuze autoriteit. ’s Nachts gaat hij Jezus opzoeken, en wil op een eerlijke manier te weten komen waar die begeesterende man uit Nazareth voor staat, wat hij gelooft, waar hij van leeft.

Lees meer