image

De Heilige Geest zal u bijstaan

Johannes, 14, 25-31
Stefan Mangnus

image

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Johannes 14, 1-6
Michael-Dominique Magielse

image

Jezus voorspelt Petrus’verlooochening

Johannes 13, 36-38
Didier Croonenberghs

image

Het nieuwe gebod

Johannes 13, 31-35
Francis Akkara

image

De voetwassing

Johannes 13, 5.14-20
Augustinus Aerssens

image

De graankorrel sterft en draagt vrucht

Johannes 12, 24-26
Marie-Ann De Cocker

image

Zalving te Bethanië

Johannes 12, 1-9
Jozef Essing

image

Ik ben de verrijzenis en het leven

Johannes 11, 19-27
Sipke Draisma

image

Ik en de Vader zijn één

Johannes 10, 22-30
Kiran Joy